THIS IS LIFE CONFERENCE 2023

Pastor PJ & Ulrica Stenstrand välkomnar dig till en helg fylld av verktyg och starka gudsmöten tillsammans med
Ps Matt & Jill McCloghry [USA] deras närmaste vänner och medarbetare.
Fredag 17 mars
17.30 Registrering öppnar
19.00 En öppen himmel
20.30 After Party

Lördag 18 mars
09.00 Registrering öppnar
10.00 Detta är det liv vi lever
11.40 Hello joy! Återupptäck syftet med den lokala församlingen
12.30 Lunch
14.00 I tryckkokaren - “Nycklar för att hantera press”
15.00 Authenticity - Den stora frågan: Är kyrkan och tron på riktigt?
16.00 Kaffe break
16.30 Apostolisk, profetisk skärpa - Förbön

Söndag 19 mars
Konferens Söndag - Matt & Jill McCloghry

Matt och Jill McCloghry
Matt & Jill McCloghry är Lead Pastorer i Colonial Church i St Augustine, Florida. 
Matt och Jill brinner båda för att nå denna fantastiska stad för Jesus. De tror att det finns en hunger efter Jesus här. Matt brinner för att se människor bli allt som Gud har kallat dem att vara, för att bygga relationer och uppmuntra människor. Med en framgångsrik affärsbakgrund lämnade Matt en finanskarriär för att bli pastor på heltid. Han är också i slutet av sin Masters utbildning vid Liberty Theological Seminary. Jill har ett hjärta och en smörjelse för att leda människor in i Guds närvaro genom autentisk lovsång. En lovsångsledare och låtskrivare - hennes passion för att leda människor in i Guds närvaro sinar aldrig och hon tror verkligen på att bygga människors liv genom tillbedjan och Guds församling.


THIS IS LIFE CONFERENCE 2023

Pastors PJ & Ulrica Stenstrand welcome you to a power-packed weekend with guest speakers
Ps Matt & Jill McCloghry [USA] together with their best friends and co workers.
Friday March 17
17.30 Registration opens
19.00 Break Open Heaven
20.30 After party

Saturday March 18
09.00 Registration opens
10.00 This is Life as we know it
11.40 Hello joy! Rediscovering purpose in the local church
12.30 Lunch
14.00 In the pressure cooker - “Key elements in overcoming pressure”
15.00 Authenticity - The one question; Is Church and faith for real?
16.00 Coffee Break
16.30 An apostolic, prophetic edge” - Ministry time


Söndag March 19
Conference Sunday - Matt & Jill McCloghry

Matt och Jill McCloghry
Matt & Jill McCloghry are the Lead Pastors of Colonial Church STA. 
Matt & Jill are both passionate about reaching the people of this amazing city for Jesus. They believe there is a hunger for Jesus here. Matt is passionate about seeing people become all that God has called them to be, building relationships and encouraging people. With an accomplished business background, Matt left a career in the financial markets to become a full-time pastor. He is also currently putting the finishing touches on a Masters at Liberty Theological Seminary. Jill has a heart for leading people into the presence of God through anointed and authentic worship. A worship leader and songwriter, her passion for leading people into his presence never waivers and she truly believes in building the lives of people through worship and His church. 


This is Life erbjuder dig gästtalare av världsklass, praktisk undervisning som hjälper dig, din kyrka och familj att hålla i det långa loppet. Du får konkreta tips på hur du bygger relationer, team och kyrka på djupet. Det blir dagar som utmanar, uppmuntrar och utrustar dig och din kyrka.
Konferensen innehåller seminarier, gudstjänster och särskilda samlingar för kids.

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
Joh 17:3