Community

Koppla med människor

Jesu erbjudande inkluderar alla människor. Vi tror på växande kyrkor som har plats för alla och som påverkar sin omgivning och städer. Samtidigt som vi tror att kyrkan ska växa och bli stor, tror vi kyrkan även behöver bli mindre. Det kan låta motsägelsefullt men lösningen är genom personligt engagemang för varandra.


”Det finns många delar i den kropp vi har, och varje del har sin speciella funktion. På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra.”
Romarbrevet 12:4–5  

Team

Kyrkans liv byggs upp av alla som drivs av en passion för Jesus och människor, vi erbjuder alla möjligheten att få vara med i ett team.

Vi rekommenderar dig att besöka vår Welcome Lounge och fråga om vilka olika team som finns. Varför inte besöka ett team som du tror kan utveckla dig och som känns givande och roligt? Allt som behöver göras kring kyrkan vill vi göra tillsammans.

Connectgrupper

Motorn i Lifecenter är connectgrupperna, det är en mindre grupp som träffas under veckorna och delar livet med varandra.

Ingen person mår bra av att vara en ”öde ö”, vi mår alla bra av att ha vänner och relationer där samtal kan ske. Lifecenter erbjuder alla möjligheten att vara med i en connectgrupp, som kan se olika ut men alla grupper har samma grund och målsättning.

Connectgruppen är en plats där du kan utveckla vänskapsrelationer, det är en plats att växa i tron och ha roligt ihop.

Lifekids

Vi älskar alla härliga barn! Lifekids har sin egen kyrka på söndagar där de får sjunga lovsång tillsammans, få undervisning, leka och lära känna nya kompisar. Det är mer än barnpassning, det är aktiviteter och samlingar lika viktiga som gudstjänsten för de vuxna.

Vårt mål är att barnen ska känna sig sedda och älskade, bygga en härlig gemenskap och att barnen får lära känna Jesus som sin frälsare och bästa vän.

Om du vill komma i kontakt med Lifekids så kan du maila till kids@lifecenter.se

Youth

I Västerås träffas ungdomarna på oftast på fredagar. I Ludvika har vi Youth up'n comers som är för de lite yngre. Håll koll på våra sociala medier för mer information!

Ungdomsledare i Västerås är Hannah Stenstrand, du når henne på Hannah.stenstrand@lifecenter.se

Sisterhood

Lifecenter Sisterhood handlar om att se kvinnor och tjejer, oavsett stil eller ålder,  få nå sin fulla potential! Vi älskar att göra livet tillsammans och stå med varandra i livets alla säsonger.

Vi möts några gånger per termin för en kväll med gemenskap, lovsång, bön och bra praktisk undervisning! Emellanåt bjuder vi in en speciell gäst med en unik story till våra kvällar. Oavsett vilket så är det alltid fantastisk gemenskap – varmt välkommen du också!

Sist men inte minst – en gång per år presenterar vi vår fantastiska konferens – Celebrate Her. En dag för bara kvinnor med förstklassig undervisning som får dig att växa!

Kingdom Builders

Lifecenter Church står mitt i en spännande expansion och förnyelse. Vi har nya campusar och pionjärarbeten samtidigt som vi upplever och söker förnyelse i det arbete som varit vår huvudbas sedan kyrkans start.

Detta är Lifecenters kärna, vi är ständigt på väg och vill inte på något sätt slå oss till ro med det vi redan sett hända. Det finns mer för oss och vi är fyllda av vision för det som skall komma.

Kingdom Builders är helt avgörande för att vi skall kunna genomföra det Gud lagt på våra hjärtan. Vi tror verkligen att Gud kallar människor som passionerat brinner för Guds rike att på ett särskilt sätt bära Lifecenters vision både strategiskt och finansiellt.