Tematräffar med Bibeln i fokus!

Välkommen att vara med i bibelstudieserien DISCOVERY!

Vid varje träff inriktar vi oss på ett särskilt tema/ämne och deltagarna är med och påverkar vilka ämnen som tas upp. Efter en inledande presentation på 30–45 minuter om vad Bibeln säger om det aktuella ämnet samtalar vi gemensamt om ämnet, både i mindre grupper och alla gemensamt. Vi frågar oss bland annat hur vi som Jesu lärjungar förhåller oss till vad Bibeln säger om ämnet? Finns det en enhetlig tolkning av vad Bibeln lär eller kan man tolka på olika sätt? Vilka frågor eller syn på ämnet har du? Hur har detta påverkat ditt liv?
Det finns inget krav att vara aktiv vid gruppsamtalen – om du upplever att den delen är jobbig, så låt inte det hindra dig från att komma.

Tid: Varannan onsdag, jämna veckor,
  • kl. 18:00 – 19:15, svensk grupp
  • kl. 19:30 – 20:45, engelsk grupp

Plats: Lifecenter Linköping, Götgatan 35 (Abiskotorget).

Du behöver anmäla dig för att få utskick med information och det material visas vid varje träff. På anmälningssidan finns även detaljerad information om vilka ämnen som tas upp varje gång.
Om du anmäler dig till den svenska gruppen, men ibland inte hinner till kl. 18, så är du välkommen att i stället komma på den engelska gruppens tid.
Ett huvudsyfte med Discoveryträffarna är att ge deltagarna tillfälle att lära känna Gud mer – att få större kunskap om Honom och att få utvecklas som Jesu lärjungar. Det gör vi i första hand genom att studera Hans Ord, Bibeln, bearbeta det vi läser och tillämpa det vi läser och lär oss i våra liv.
Alla är välkomna att vara med, både du som varit kristen i många år och du som är relativt ny i tron.
Tag gärna med din Bibel, anteckningsbok och penna – eller anteckna digitalt.

Paulus ord i Kol 1:9–10 beskriver syftet med Discovery på ett bra sätt: "Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga Honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud."