Tematräffar med Bibeln i fokus!

Välkommen att vara med i bibelstudieserien DISCOVERY!

Vid varje träff inriktar vi oss på ett särskilt tema/ämne och deltagarna är med och påverkar vilka ämnen som tas upp. Efter en inledande presentation på ca 45 minuter om vad Bibeln säger om det aktuella ämnet samtalar vi gemensamt om ämnet. Vi frågar oss bland annat hur vi som Jesu lärjungar förhåller oss till vad Bibeln säger om ämnet? Finns det en enhetlig tolkning av vad Bibeln lär eller kan man tolka på olika sätt? Vilka frågor eller syn på ämnet har du? Hur har detta påverkat ditt liv?
Det finns inget krav att vara aktiv vid samtalen – om du upplever att den delen är jobbig, så låt inte det hindra dig från att komma.

Tid: Varannan onsdag, jämna veckor,
  • kl. 18:00 – 19:30, svensk grupp
  • kl. 19:30 – 21:00, engelsk grupp
OBS: Discovery har nu sommaruppehåll och fortsätter i september! Denna sida uppdateras senast i månadsskiftet augusti/september med information om startdatum.
Se gärna sidan "Sessionsämnen" för information om vilka ämnen som kommer att tas upp och vilka som har tagits upp.

Plats: Lifecenter Linköping, Götgatan 35 (Abiskotorget).

Det kostar inget att vara med i Discovery och det är inte heller något krav på anmälan, men de som anmäler sig och lämnar sin e-postadress får, inom ett par dagar efter varje träff, det material som presenterades. Vi skickar ibland även ut annan information om Discovery, så anmäl dig gärna – du kan haka på när som helst!
Om du anmäler dig till den svenska gruppen, men ibland inte hinner till kl. 18, så är du välkommen att i stället komma till den engelska gruppens.

Varför vara med i Discovery?

Ett huvudsyfte med Discoveryträffarna är att ge deltagarna tillfälle att lära känna Gud mer – att få större kunskap om Honom och att få utvecklas som Jesu lärjungar. Det gör vi i första hand genom att studera Hans Ord, Bibeln, bearbeta det vi läser och tillämpa det vi läser och lär oss i våra liv.
Alla är välkomna att vara med, både du som varit kristen i många år och du som är relativt ny i tron.
Tag gärna med din Bibel, anteckningsbok och penna – eller anteckna digitalt.

Paulus ord i Kol 1:9–10 beskriver syftet med Discovery på ett bra sätt: "Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga Honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud."

Vid frågor, kontakta någon av oss: