Tematräffar med Bibeln i fokus!

Välkommen att vara med i bibelstudieserien DISCOVERY!

Tid: Varannan onsdag, jämna veckor:
  • kl. 18:00 – 19:15, svensk grupp
  • kl. 19:30 – 20:45, engelsk grupp
Plats: Lifecenter Linköping, Götgatan 35 (Abiskotorget – karta).
(Om du anmäler dig till den svenska gruppen, men ibland inte hinner till kl. 18, så är du välkommen att i stället komma till den engelska session kl. 19:30.)

Vid varje träff inriktar vi oss på ett särskilt tema/ämne. Efter en inledande presentation om vad Bibeln säger om det aktuella ämnet samtalar vi gemensamt om ämnet. Målsättningen är att det blir ca 30 minuters samtalstid under varje sessionen. 
Vi frågar oss bland annat hur vi som Jesu lärjungar förhåller oss till vad Bibeln säger om ämnet? Finns det en enhetlig tolkning av vad Bibeln lär eller kan man tolka på olika sätt? Vilka frågor eller syn på ämnet har du? Hur har detta påverkat ditt liv?
Det finns inget krav att vara aktiv vid samtalen – om du upplever att den delen är jobbig, så låt inte det hindra dig från att komma.

Det kostar inget att vara med i Discovery och det är inte heller något krav på att delta varje session – du kan haka på när som helst!
Det är inte heller nödvändigt att anmäla sig, men vi ber dig att anmäla dig så att du får information som skickas till deltagarna. Presentationsmaterialet publiceras efter varje session på webbsidan med bibelstudieämnen och de anmälda får veta via e-post när uppdateringar har skett.

Varför vara med i Discovery?

Ett huvudsyfte med Discoveryträffarna är att ge deltagarna tillfälle att lära känna Gud mer – att få större kunskap om Honom och att få utvecklas som Jesu lärjungar. Det gör vi i första hand genom att studera Hans Ord, Bibeln, bearbeta det vi läser och tillämpa det vi läser och lär oss i våra liv.
Alla är välkomna att vara med, både du som varit kristen i många år och du som är relativt ny i tron.
Tag gärna med din Bibel, anteckningsbok och penna – eller anteckna digitalt.

Paulus ord i Kol 1:9–10 beskriver syftet med Discovery på ett bra sätt: "Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga Honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud."

Vid frågor, kontakta någon av oss: