Discovery – BIBELSTUDIEÄMNEN

Sessionsämnen

Nästa Discovery – 5 april 2023:

 • Session 12: Änglar, Satan och demoner, Del 2: Satan och demoner – vilka är de?

(Ämnen vid tidigare sessioner – se längre ned på sidan)

Ämnen under kommande sessioner – preliminär ordning

 • Jesus – frälsaren och försonaren (Underrubrik: "Vad är synd och vad är Evangeliet?")
 • Omvändelse, rättfärdiggörelse (genom tro kontra gärningar), helgelse och förhärligande
 • Den Helige Ande, Hjälparen – Andedopet, Andens inneboende och uppfyllelse av Anden
 • Andens nådegåvor (flera sessioner)
 • Dopet i vatten
 • Bön:  Hur ska vi be? Till vem ska vi be (Fadern/Sonen/Anden)? Vad innebär det att be i Jesu namn? Hör/svarar Gud alltid våra böner? Biblisk tro (flera sessioner)
 • Hur vi tillber Gud – biblisk gudstjänst
 • Hur talar Gud till oss?
 • Sjukdom och helande – vill Gud alltid hela?
 • Andens frukt
 • Lärjungaskap
 • Brödsbrytelsens betydelse
 • ...
Listan med ämnen kommer att fyllas på – Discovery kommer att hålla på länge!

Ämnen vid tidigare discoverysessioner/-träffar

 • 2022-09-21: Gamla Testamentet – Ingående böcker och innehåll, judarnas historia, GT:s tidslinje, källmanuskript, GT:s kanon
 • 2022-10-05: Nya Testamentet – Ingående böcker, NT:s tidslinje kanon, viktiga källmanuskript, Bibelns historia fram till 1900-talet
 • 2022-10-19: Forts. Bibelhistoria, tidiga svenska biblar, klassificering av bibelöversättningar, moderna engelska biblar
 • 2022-11-02: Forts. Moderna engelska och svenska biblar samt bra och dåliga parafraser
 • 2022-11-16: Bibelsyn, exegetik kontra eisegetik, bibelstudieverktyg
 • 2022-11-30: Guds karaktär/egenskaper – hur (vad) är Gud?  Del 1: Guds inkommunikabla egenskaper
 • 2022-12-14: Guds karaktär/egenskaper – hur (vad) är Gud?  Del 2: Guds kommunikabla egenskaper
 • 2023-02-08: Treenigheten – vem är Gud? Del 1: Gud är ett väsen och samtidigt tre distinkta personer
 • 2023-02-22: Treenigheten – vem är Gud?  Del 2: Vem är Fadern, vem är Sonen och vem är den Helige Ande?
 • 2023-03-08: Treenigheten – vem är Gud?  Del 3: Den ontologiska kontra den ekonomiska treenigheten. Faderns, Sonens och den Helige Andes roller/verk. Olika obibliska läror om treenigheten – om vem Gud är.
 • 2023-03-22: Änglar, Satan och demoner. Del 1: Änglar – vilka är de?