Discovery – BIBELSTUDIEÄMNEN

Sessionsämnen

Nästa Discovery – 4 oktober 2023:

 • Session 16 (–17?): Människans natur, Del 2: Skapad till man och kvinna
  • Vad innebär det att vi är skapade till man och kvinna (som det står i 1 Mos 1:26–27 & 1 Mos 5:1–2)?
   Hur relateras det till en biblisk syn på relationer och äktenskap? Vilka bibelgrundade svar finns det på HBTQ-relaterade frågor? Detta studerar vi närmare och samtalar om i 1–2 sessioner.

 • 2023-09-20Session 15: Människans natur, Del 1: Skapad till Guds avbild
 • (Ämnen och material från tidigare sessioner – se längre ned på sidan)

Ämnen under kommande sessioner – preliminär ordning

 • Människans natur, Del 3: Skapad som ande, själ och kropp. Vad säger Bibeln om detta? Vad är det till exempel för skillnad mellan vår ande och vår själ? 
 • Synd – Bibelns definition av synd, dess ursprung, människans fall och Guds dom över synden och för synd
 • Läran om Kristus – inkarnationen, Jesu gudomlighet och mänsklighet, försoningen, uppståndelsen och Hans himmelsfärd
 • Frälsning – vem blir frälst och hur, tro och omvändelse, frälsning av nåd, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse, helgelse och förhärligande
 • Den helige Ande, hjälparen – dopet i den Helige Ande, Hans inneboende samt andeuppfyllelse
 • Andens nådegåvor
 • Andens frukt
 • Dopet i vatten
 • Bön:  Hur ska vi be? Till vem ska vi be (Fadern/Sonen/Anden)? Vad innebär det att be i Jesu namn? Hör/svarar Gud alltid våra böner? Biblisk tro
 • Hur vi tillber Gud – biblisk gudstjänst
 • Hur talar Gud till oss?
 • Sjukdom och helande – vill Gud alltid hela?
 • Lärjungaskap
 • Brödsbrytelsens betydelse
 • ...
Listan med ämnen kommer att fyllas på – Discovery kommer att hålla på länge!

Ämnen vid tidigare discoverysessioner/-träffar

Klicka på "Session xx" för att se och ladda ned presentationsmaterialet:

 • 2022-09-21 – Session 1: Gamla Testamentet – Ingående böcker och innehåll, judarnas historia, GT:s tidslinje, källmanuskript, GT:s kanon
 • 2022-10-05 – Session 2: Nya Testamentet – Ingående böcker, NT:s tidslinje kanon, viktiga källmanuskript, Bibelns historia fram till 1900-talet
 • 2022-10-19 – Session 3: Forts. Bibelhistoria, tidiga svenska biblar, klassificering av bibelöversättningar, moderna engelska biblar
 • 2022-11-02 – Session 4: Forts. Moderna engelska och svenska biblar samt bra och dåliga parafraser
 • 2022-11-16 – Session 5: Bibelsyn, exegetik kontra eisegetik, bibelstudieverktyg
 • 2022-11-30 – Session 6: Guds karaktär/egenskaper – hur (vad) är Gud?  Del 1: Guds inkommunikabla egenskaper
 • 2022-12-14 – Session 7: Guds karaktär/egenskaper – hur (vad) är Gud?  Del 2: Guds kommunikabla egenskaper
 • 2023-02-08 – Session 8: Treenigheten – vem är Gud? Del 1: Gud är ett väsen och samtidigt tre distinkta personer
 • 2023-02-22 – Session 9: Treenigheten – vem är Gud?  Del 2: Vem är Fadern, vem är Sonen och vem är den Helige Ande?
 • 2023-03-08 – Session 10: Treenigheten – vem är Gud?  Del 3: Den ontologiska kontra den ekonomiska treenigheten. Faderns, Sonens och den Helige Andes roller/verk. Olika obibliska läror om treenigheten – om vem Gud är.
 • 2023-03-22 – Session 11: Änglar, Satan och demoner. Del 1: Änglar – vilka är de?
 • 2023-04-05 – Session 12: Änglar, Satan och demoner. Del 2: Satan/djävulen – vem och vad är det?
 • 2023-05-03 – Session 13Änglar, Satan och demoner, Del 3: Demoner – vilka är de?
 • 2023-05-31 – Session 14: Bibelverser som ofta missförstås, tas ur sitt sammanhang
 • 2023-09-20Session 15: Människans natur, Del 1: Skapad till Guds avbild