Discovery – BIBELSTUDIEÄMNEN

Sessionsämnen

Vårens sista session var den 29 maj – vi fortsätter preliminärt igen i höst!

Föregående session:
 • 2024-05-29 – Session 28: Bibel-Q&A om IVF, Domedagen, Falska profeter, Uppryckandet och vedermödan

 • Ämnen och material från tidigare sessioner – se längre ned på sidan.


Ämnen under kommande sessioner – preliminär ordning

Hösten 2024 – sessionsämnen:
 • Den helige Ande, hjälparen – dopet i den Helige Ande, Hans inneboende samt andeuppfyllelse
 • Andens nådegåvor
 • Andens frukt
 • Dopet i vatten
 • Bön:  Hur ska vi be? Till vem ska vi be (Fadern/Sonen/Anden)? Vad innebär det att be i Jesu namn? Hör/svarar Gud alltid våra böner? Biblisk tro
 • Hur vi tillber Gud – biblisk gudstjänst
 • Hur talar Gud till oss?
 • Sjukdom och helande – vill Gud alltid hela?
 • Lärjungaskap
 • Brödsbrytelsens betydelse
 • ...
Listan med ämnen kommer att fyllas på – Discovery kommer att hålla på länge!

Ämnen vid tidigare discoverysessioner/-träffar

Klicka på "Session xx" för att se och ladda ned presentationsmaterialet:

 • 2022-09-21 – Session 1: Gamla Testamentet – Ingående böcker och innehåll, judarnas historia, GT:s tidslinje, källmanuskript, GT:s kanon
 • 2022-10-05 – Session 2: Nya Testamentet – Ingående böcker, NT:s tidslinje kanon, viktiga källmanuskript, Bibelns historia fram till 1900-talet
 • 2022-10-19 – Session 3: Forts. Bibelhistoria, tidiga svenska biblar, klassificering av bibelöversättningar, moderna engelska biblar
 • 2022-11-02 – Session 4: Forts. Moderna engelska och svenska biblar samt bra och dåliga parafraser
 • 2022-11-16 – Session 5: Bibelsyn, exegetik kontra eisegetik, bibelstudieverktyg
 • 2022-11-30 – Session 6: Guds karaktär/egenskaperhur (vad) är Gud?  Del 1: Guds inkommunikabla egenskaper
 • 2022-12-14 – Session 7: Guds karaktär/egenskaperhur (vad) är Gud?  Del 2: Guds kommunikabla egenskaper
 • 2023-02-08 – Session 8: Treenighetenvem är Gud? Del 1: Gud är ett väsen och samtidigt tre distinkta personer
 • 2023-02-22 – Session 9: Treenighetenvem är Gud?  Del 2: Vem är Fadern, vem är Sonen och vem är den Helige Ande?
 • 2023-03-08 – Session 10: Treenighetenvem är Gud?  Del 3: Den ontologiska kontra den ekonomiska treenigheten. Faderns, Sonens och den Helige Andes roller/verk. Olika obibliska läror om treenigheten – om vem Gud är.
 • 2023-03-22 – Session 11: Änglar, Satan och demoner. Del 1: Änglar – vilka är de?
 • 2023-04-05 – Session 12: Änglar, Satan och demoner. Del 2: Satan/djävulen – vem och vad är det?
 • 2023-05-03 – Session 13Änglar, Satan och demoner, Del 3: Demoner – vilka är de?
 • 2023-05-31 – Session 14: Bibelverser som ofta missförstås, tas ur sitt sammanhang
 • 2023-09-20Session 15: Människans natur, Del 1: Skapad till Guds avbild
 • 2023-10-04  Session 16: Människans natur, Del 2: Skapad till man och kvinna – om genusperspektiv samt om grundläggande distinkta roller
 • 2023-10-10 – Session 17: Människans natur, Del 3: Samkönade relationer och äktenskapet
 • 2023-11-01 – Session 18: Människans natur, Del 4: Skapad som ande, själ och kropp
 • 2023-11-15 – Session 19: Människans natur, Del 5: Vad är det för skillnad mellan vår ande och vår själ? (Dikotomi vs Trikotomi)
 • 2023-11-29 – Session 20: Vad är synd? – Del 1 av 2 (om synd, överträdelse och missgärningar)
 • 2024-02-07 – Session 21Vad är synd? – Del 2 av 2 (syndens ursprung och vår syndiga natur, Guds vrede och dom över synden)
 • 2024-02-21 – Session 22: Evangeliet – Del 1: Varför behövde Jesus dö?
 • 2024-03-06 – Session 23: Evangeliet – Del 2: Olika uppfattningar om Försoningen
 • 2024-03-20 – Session 24: Evangeliet – Del 3: Vad gjorde Jesus i dödsriket efter sin död?
 • 2024-04-03 – Session 25: Evangeliet – Del 4: Jesu uppståndelse och himmelsfärd
 • 2024-04-17 – Session 26: Evangeliet – Del 5.1: Frälsning: Frälsning från vad? Vem kan bli frälst? Olika trossystem. Hur kan man bli frälst?
 • 2024-05-15 – Session 27: Evangeliet – Del 5.2: Frälsning: Finns "syndarens bön" i Bibeln? Kan man tro på Jesus utan att var frälst? Vad händer när man blir frälst?
 • 2024-05-29 – Session 28: Bibel-Q&A om IVF, Domedagen, Falska profeter, Uppryckandet och vedermödan