Givande

For where your treasure is, there your heart will be also.

- Matthew 6:21

Varför vi ger

Gud är generös och han har kallat oss att vara det. Vad vi gör med det som Gud har gett oss visar världen vart vi har vårt hjärta och hjälper till att sprida det glada budskapet. Vi vill ära Gud med hela våra liv och det inkluderar vår ekonomi. Helt enkelt så vill vi vara generösa med det vi har fått.

Sätt att ge

Swish

Bankgiro

Västerås: 123 389 47 55
Linköping: 123 228 71 34
Ludvika: 123 385 25 97
Västerås: 5553-0851
Linköping: 5057-8558
Ludvika: 5841-6405

Kontanter i samband med en gudstjänst