Lifecenter Worship

Det Gud gett mig som gåvor och talanger har jag ett ansvar att förvalta, det vill jag göra som en tillbedjan till Gud. De sånger vi skriver bär ett budskap om att Guds nåd finns för dig och mig oavsett hur vi känner oss, bra eller dåliga dagar.
Jesus älskar dig och min bön är att dessa låtar kan få föra dig till en plats av Guds närvaro, där allt är möjligt.

Robert Stenstrand, Creative Pastor

EP/1 var startskottet på en ny säsong med lovsång från Lifecenter, nu med en ny generation lovsångare som vill se namnet Jesus lyftas upp över hela Sverige.
Finns på Spotify och Apple Music.