Vår tro & Vision

”Ro nu ut på djupt vatten och lägg ut näten!”

Lukas 5:4, NuBibeln

Vision


VI SER SKAROR AV MÄNNISKOR SOM UPPLEVER LIVSFÖRVANDLING.

Vi ser en kyrka som attraherar och samlar de brustna och förlorade och de som aldrig trodde de behövt en frälsare. En kyrka som utrustar, multiplicerar och frigör lärjungar och ledare. 
Vi ser en kyrka stark och stor, synlig och hörd i staden. 
En kyrka som expanderar och har ett inflytande i världen. 
Vi ser en kyrka fylld med efterföljare till Jesus. En kyrka djärv i tro, som bryr sig genuint om människor, och som är relevant i det sätt den kommunicerar evangeliet till sin generation. 
Vi ser en kyrka med Jesus och hans ord i centrum. En kyrka som passionerat tillber honom. En kyrka öppen för alla som möter Jesus för första gången, och för de som kommer hem igen. 
Vi ser en kyrka fylld av resurser, kreativitet och hopp. 
En kyrka som älskar alla generationer och nationaliteter. 
En kyrka som tror på Guds förmåga att göra det omöjliga.


Vår tro

1. Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det enda auktoritativa, ofelbara
Gudsordet.
2. Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.
3. Vi tror på att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesus syndfria liv, hans
under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss,
hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och
hans återkommande i makt och ära.
4. Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i
Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.
5. Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.
6. Vi tror på dopet i den Helige Ande, med tungotalet som tecken efter
Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
7. Vi tror på möjligheten till ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk
i den kristne
8. Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.
9. Vi tror på att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet
och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden.

Nätverk och Samarbeten

Pingst FFS
Lifecenter är en del av Pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se