GDPR Policy

Vi vill informera om att den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Lifecenter värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Denna policy omfattar Lifecenter med dess verksamhetsområden i Sverige. Kontaktuppgifter för information är: Lifecenter international Church, Brandthovdagatan 1, 722 34 Västerås, Pernilla Olsson är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter, hon nås på pernilla.olsson@lifecenter.se.

Lifecenter värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Lifecenter kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, ex. att anmäla dig till ett läger, kurs, aktivitet eller konsert hos oss eller ge en gåva. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Lifecenters räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Lifecenter kommer att behandla de personuppgifter, såsom till exempel: namn, adress, epost, telefonnummer, ålder, kön, bilder och eventuell egen skapad information via appar (Planning Center), som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, som till exempel genom anmälan till läger, kurs, aktivitet eller event. Även genom volontärengagemang och gåvogivande med mera.