CONNECTGRUPPER

Motorn i Lifecenter är connectgrupperna, det är en mindre grupp som träffas under veckorna och delar livet med varandra.

Ingen person mår bra av att vara en ”öde ö”, vi mår alla bra av att ha vänner och relationer där samtal kan ske. Lifecenter erbjuder alla möjligheten att vara med i en connectgrupp, som kan se olika ut men alla grupper har samma grund och målsättning.

Connectgruppen är en plats där du kan utveckla vänskapsrelationer, det är en plats att växa i tron och ha roligt ihop.

Jag är intresserad av att gå med i en Connectgrupp