Kingdom
Builders
höstmiddag.

Du/Ni är inbjudna till Kingdom Builders årliga HÖSTMIDDAG. I år har du möjlighet att vara med antingen i Västerås den 6/11 eller Linköping den 13/11.

Vi sätter stort värde på dig, din trohet och ditt engagemang för att förverkliga visionen bakom Lifecenter Church.

I år vill vi generöst bereda plats för nya Kingdom Builders och därför ber vi frimodigt dig att se dig omkring om det finns någon i din omgivning som du kan förlänga inbjudan till. Det kan exempelvis vara studenter, nyinflyttade, närstående eller vänner till dig.

I månadsskiftet oktober/november startar vi upptakten till årets Heart for the House med temat: GENEROSITY. Insamlingen sker på alla campus i Lifecenter söndagen den 21 november.

A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed.

Proverbs 11:25

Per-Johan & Ulrica Stenstrand

Anmälan

Linköping 13/11 18.00 på Pappa Grappa

Sista anmälan
Linköping 10/11