21 NOVEMBER 2021

OUR HEART

En stor möjlighet. Heart for the House är en fantastisk möjlighet för oss som kyrka att fortsätta utveckla och expandera de drömmar Gud lagt ned i oss. Det är en årlig insamling utöver vårt tionde som frigör resurser att fortsätta förverkliga visionen om ett Sverige som behöver Jesus.

Visionen bakom Lifecenter Church bygger inte på några få människors enskilda satsningar, vår vision är för stor för ett sådant tankesätt. Vi tror därför inte på en exklusiv kyrka bara för en liten skara människor. Vi är en kyrka som vill se tusentals människor komma till tro över hela vårt land, människor ifrån alla delar av vårt samhälle.

Vår styrka är när vi satsar tillsammans och när den del vi personligen kan bidra med multipliceras med många som bär samma dröm då kan stora saker ske. 

FÖR ETT
FÖRVANDLAT
SVERIGE

A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed. Proverbs 11:25

DU GÖR SKILLNAD

Heart for the House gör verklig skillnad. Vi har genom åren sett hur enskilda människor gjort stora ekonomiska insatser. Satsningar som radikalt förvandlat vår kyrka men också givarnas egna liv. Vårt tionde är det som bygger församlingens ”hushållskassa”, det som betalar våra löpande kostnader. Heart for the House är de medel vi frigör för att expandera Guds rike.

Tack för din gåva!


Ulrica och Per-Johan Stenstrand
Senior Pastors

MY HOUSE

Alla uppgifter hanteras med största diskretion och integritet.


Gåvan sätts in på församlingens konto senast den 31 december 2021 alternativt varje månad under 2022. Om du är företagare och vill ge via faktura kontakta mikael.bjurback@lifecenter.se

Bankgiro: 5553-0851
Swish: 123 389 47 55

Insamlingen sker söndagen den 21 november 2021.