Bibelskola STHLM

Bibelskola Sthlm anordnas av Kaggeholms Folkhögskola i samarbete med flera lokala församlingar i Stockholmsområdet och Mälardalen. Bibelskola Sthlm är en bibelskola där du får möta Gud och formas tillsammans med andra i tro. Utveckla din kreativitet för dig, för Gud och för andra människor.

Bibelskolan har två studiecenter i Stockholm och i Västerås. Under ett år får du tränas, formas och växa i livet med Gud genom undervisning och praktisk erfarenhet i lokala församlingar i Pingströrelsen. I hjärtat av församlingen får du studera Bibeln med Jesus i centrum för att växa som lärjunge samt tränas att tjäna andra människor och världen.

Ge ett år till Gud, bli rotad i din tro och låt det bli början på ditt livs äventyr.